– Rundt klokka 12 onsdag vil din mobil vibrere og spille av et høyt lydsignal, og tyfonanleggene vil ule. Det er en felles nasjonal test av nødvarsel på mobiler og varslingsanlegg, melder Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.

Kommunen opplyser at politiet sender ut test av nødvarsel på mobil. Dette vil gjøres over hele landet. En slik varslingsprøve vil høres godt, særlig der det er samlet mange mennesker.

– Alle skal få denne varslingen på mobilen, selv om lyden er avskrudd. Skulle du ikke få nødvarselet på din mobil, kan dette være noen av årsakene: Mobilen står i flymodus. Den er avskrudd. Du er i et område utenom 4G- eller 5G-nett. Hvis du ikke har oppdatert telefonen med den nyeste programvaren, melder kommunen.

– En sireneaktig lyd

På kommunens nettsider kan man lese at når man mottar testen på mobilen, vibrerer telefonen og spiller av en sireneaktig lyd i cirka 10 sekunder.

– En tekst på norsk og engelsk dukker opp på skjermen. Det står at dette kun er en test. Varselet kan «dras» vekk eller fjernes ved å trykke «ok», melder kommunen.

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Varslingsprøven gjøres over hele landet, rundt klokken 12, ifølge Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB).

Dette er andre gang at nødvarsling på mobil blir testet.

Flere fikk ikke varselet

Første gang var i juni i fjor. Den gang var det flere som ikke fikk varselet.

– Mange av dem som ikke fikk nødvarsel sist, hadde ikke oppdaterte telefoner. Vi minner derfor spesielt om at for å kunne motta nødvarsel på riktig måte, så må du ha en nylig oppdatert mobiltelefon, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

For å unngå varselet må du slå av telefonen eller sette den i flymodus fra klokken 11.55 til 12.15.

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre folk kjent med hvordan det oppleves å få et slikt varsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal. I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Tre serier med tuting

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Signalet består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene.

Hvis du hører dette signalet, betyr at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg, blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, TV, myndighetenes nettsider og sosiale medier.