17 forelegg etter kontroll på E6: én sjåfør risikerer bot på over 6000 kroner