Tidligere har ikke kommunen hatt et lignende tilbud: – Nå har vi funnet det som fungerer