Entreprisen som Nye Veier lyser ut ifølge pressemeldinga, er på omtrent 15 kilometer og har en anslått verdi på omtrent 2,4 milliarder kroner.

Denne E6-strekninga går mellom Berkåk i Rennebu kommune og Vindalsliene i Midtre Gauldal kommune. Strekninga skal få flere bruer, en 800 meter lang tunnel for fylkesvei, omtrent 15 kilometer E6 og omtrent 15 kilometer lokal- og fylkesveier.

Dette var tidligere en delstrekning i kontrakten for ny E6 fra Ulsberg til Vindåsliene. Strekningen er nå utvidet og delt opp i flere kontrakter, for å optimalisere prosjektet og være tilpasset markedet. I tillegg er reguleringsplanen for en del av strekningen endret og vedtatt, opplyser Nye Veier.

Avbrøt og holdt tilbake

Bare deler av strekninga blir en firefelts motorvei. I Vindalsliene (Vindåsliene) i Soknedal blir det 2/3 felts vei med 90-sone. Det er krav om at det skal være forbikjøringsfelt med et visst mellomrom slik det er for E6 Soknedal som Statens vegvesen bygde.

Høsten 2021 avbrøt Nye Veier kontrakten med et spansk firma. Da var E6-kontrakten på 25 kilometer, og kontrakten ble anslått å være på 2,5 milliarder kroner. Når Nye Veier nå anslår at en kontrakt for å bygge 15 kilometer E6 vil være verdt omtrent 2,4 milliarder kroner, viser det at det kan ha vært prisøkning av dimensjoner.

Kartet viser E6-strekninga Vindalsliene (Vindåsliene) i Soknedal og fram til Berkåk. Foto: Nye veier

Kraftig prisøkning

Nye Veier holdt tilbake denne E6-strekninga på grunn av kraftig prisøkning so følge av blant annet krigen i Ukraina. Dette vakte sterke reaksjoner hos ordførere.

Utbyggingsdirektør Lars Bjørgård i Nye Veier sier til Trønderbladet at E6-prosjekter ble holdt tilbake på grunn av galopperende prisøkning der det har vært 15–20 prosents prisstigning. I tillegg har Nye Veier sett på om det er mulig å dele E6-strekninger opp i deler for å gi flere firma muligheten til å legge inn anbud. Med svært milliardprosjekter har det vært vanskelig for norske firma å kunne ta på seg veibyggingsoppdrag.

Prekvalifisering

Det blir ifølge Nye Veier, en prekvalifisering først der anbydere må komme gjennom et nåløye for å kunne delta i selve konkurransen. Nye Veier planlegger deretter å invitere tre til fem leverandører til å gi tilbud på kontraktsarbeidene.

– E6 gjennom Rennebu og Midtre Gauldal er en hovedåre i Norge som binder sammen sør og nord. Vi gleder oss til å komme i gang med å bygge en mer trafikksikker og fremkommelig vei. Likevel er det, som alltid for Nye Veiers prosjekter, en del forutsetninger for at vi kan gå i bygging. Et nøkternt kostnadsnivå og forutsigbar finansiering er slike forutsetninger, uttaler utbyggingsdirektør i Nye Veier, Espen Almlid, i pressemeldinga.

Ifølge Nye Veier kan denne E6-strekninga, være ferdigstilt i 2027.

Prisøkning på de E6-strekningene Nye Veier har fått, fører til blant annet usikkerhet om når E6 Gyllan-Kvål kan få byggestart ifølge utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier.