Front tidtakerbua. Sponsorer har vært, og er fortsatt viktige i idretten. Foto: Per Børø

Ny tidtakerbu i Sjetnmyra: Gratulerer, Melhus ski!