Like sikkert som snøen på fjorårets åkerlandskap må gi tapt for varmegradene og en litt mer intens sol utover i april, kommer de majestetiske og stolte tranene på besøk.

Så snart nattens mørke går over til en morgenlys dag, høres de første trompetstøtene de er så kjent for.

Enkeltvise tranepar kommer med sine sirklende innflyvninger for så å gi seg med i et stadig større selskap av tranepar. Ferden mot et høyere skogslandskap vil skje så snart det er mulig lenger ut på vårparten for de godt over tredvetalls stolte traner på naboens jorde, et økende antall etter hvert som årene går.

De må bare studeres og fotograferes og da er den samme naboens fjøs en god plass å ha, det samme også under hans låvebru for å unngå å forstyrre og skremme vårens flotte besøk. Et fantastisk flott skue.

Majestetisk: Stolte, rolige og majestetiske går de med forsiktige skritt mot det spisende traneparet for så å finne sin plass for sitt område for å finne sin mat.
Nå drar vi: Det er et flott skue da det første traneparet litt småløpende slår ut sine vinger for så å lette før de flyr til natteroens timer før en ny dag. De andre kommer snarlig etter, må ha litt mer mat først.