Foto: Privat

Elin fra Soknedal jobber med de sykeste

Elin er intensivsykepleier. Hun yter spesialisert sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter – de som ofte er nærmere døden enn livet.