Rykket ut til næringsbygg på Kvål - melding om røyk