Trafikkulykke på E6 - trailer og personbil krasjet