Er det en sammenheng mellom fullmåne og dyrepåkjørsler?

foto