Nidaros bispedømmeråd og biskopen har gitt beskjed til aksjonsgruppa for orgelsaken i Melhus kirke at de ikke vil behandle klagen aksjonsgruppa har sendt inn. Klagen gjaldt fellesrådets behandling av orgelsaken, forhold som gjelder stiftelsen for Prestegårdslåna og forhold rundt kirkevergen.

Bestemmer selv

Klagen ble sendt 3. juni og nå er svaret kommet. Biskopen og bispedømmerådet viser til at fellesrådet er et selvstendig forvaltningsorgan og arbeidsgiver for lokalt kirkelige ansatte. Verken biskopen eller bispedømmerådet har fått i oppgave å føre legalitetskontroll for rådets virksomhet, og er ikke klageinstans for saksbehandling, forvaltning eller personalbehandling som fellesrådet eller kirkevergen står for, heter det i brevet til aksjonsgruppa.

Fellesrådet har ansvar for orgelsaken, peker biskopen og bispedømmerådet på. Riksantikvaren skal også konsulteres fordi Melhus kirke er særlig bevaringsverdig. Verken biskopen eller bispedømmerådet vil iverksette gransking slik aksjonsgruppa har bedt om.

Kommentarer

- Vi vil ikke uttale oss før vi har hatt møte i aksjonsgruppa, og vi har ikke hatt mulighet til å treffes, sier Kristine Kaasa Moe i aksjonsgruppa.

Hun ønsker heller ikke å uttale seg om rådet orgelkonsulent Bjørn Andor Drage har kommet angående det nye orgelet i Melhus kirke. Orgelkonsulenten anbefaler at det lyses ut et anbud på nytt orgel, og at det prismessig skal ligge på 6,7 millioner kroner.

- Det var et veldig tydelig og greit svar, og det etterlater ingen tvil. Det taler for seg selv, og det var rask tilbakemelding, sier Sigmund Gråbak fungerende leder for fellesrådet.

Fellesrådet er i gang med en høringsrunde hos kantor og Melhus menighetsråd om anbefalinga fra orgelkonsulenten, og forberedelse av anbudsdokumenter er i gang, opplyser Gråbak.