Flere mangler ved kjøkkenet ved Midtre Gauldal sykehjem

foto