Starter en digital hoppekonkurranse for skolelever