Eskil Rønning er en del av et jaktlag som har fått innvilget to dyr nå i perioden fra 10. august til 25. september hvor det er lov å skyte dyr med gevir før den opprinnelige jakten starter.

Les også: Vil at flere skal gå på jakt

Les også: Stor motstand mot trostejakt

–Jeg satt på post her i Soknedal og hørte bukken romstere oppe i skogen, og klarte å lokke den til meg med rådyrlokken og fikk da satt skuddet, forteller Eskil Rønning.

Naturlig

Som naturfaglærer falt det da Rønning naturlig å ta med seg bukken på skolen og bruke den i undervisningen. Han fikk rigget opp et bord i sløydsalen og lagt bukken på sånn at elever og lærere kunne ta turen innom for å se på den. De fleste lærerne har tatt med seg sin klasse innom for å la barna både se og ta på bukken. For 5.-klassingene som skulle ha Rønning i naturfag, ble det litt mer interessant enn å bare se og røre.

–Først hadde vi ca. et kvarter med teori om rådyr før jeg fortalte dem at jeg hadde med en bukk og hva de skulle få være med på, sier Rønning. En gyllen mulighet for å la barna lære på den praktiske måten og ikke bare fra en bok.

De fleste barna på skolen har foreldre eller andre rundt seg som er involvert i jakt, men noen hadde ikke sett et rådyr før. Så noen var med og forklarte selv hva de gjorde, mens andre ikke var like frempå.

Uteskole

Soknedal skole satser på uteskole en dag i uka for småtrinn og annenhver uke for mellomtrinnet, og da er muligheten for å kunne få til mer slik kombinert undervisning stor. Tanken er også å la barna få være med på hele prosessen fra å flå dyret til det kan lages mat av det.

–En slik mulighet dekker flere undervisningsgrunnlag med både naturfag, mat og helse og jakt og friluftsliv, sier Rønning. –Å barna bli involvert i hele prosessen er god lærdom.