Senterparti-høvdingen mener årets valgkamp har vært preget av detaljer, der politikerne kakker hverandre i "hauet" så godt de kan.

Udugelige rådmenn

Borten er ikke nådig i måten Melhus kommune styres på.

- Melhus har vært uheldig med kommunale bestillingsmenn, særlig de to siste periodene. Det har ikke vært personligheter som har sagt i fra. Inhabiliteten har blomstra, poengterer Per Borten, som mener det nå er stort behov for kursendring.

Han mener den største utfordringen er å skape sunne forhold i forvaltningen. - Vi har hatt noen rådmenn som har vært udugelig, slår han bramfritt fast.

For dårlige folk

Sjøl mener han å ha blitt mer observatør enn aktør. Han leser aviser som før, og stikker innom partienes stand, men driver lite agitasjon. Ved samtlige valg har han stemt Senterpartiet. Han forsikrer at det også skal skje i år. - Men et langt liv har lært meg at verden forgår ikke om det blir framgang eller tilbakegang for et parti.

På spørsmål om han tror SPs førstekandidat Jostein Myhr vil bli en dugandes ordfører i Melhus, svarer han unnvikende, nærmest med en latter. - Jeg håper han klarer jobben bra. Arbeiderpartiets Erling Bøhle mener han er godt likt, mens Høyre levnes liten ære.

- Høyre tar jeg ikke så alvorlig. De har ikke gode nok kandidater.

Feil trasé

Ikke uventet blir Borten gram i hu når han ser hvordan dyrkajord i Melhus ødelegges, nå sist i forbindelse med E6-utbygginga.

- Jeg er misfornøyd med Vegvesenet som tar den beste kornjorda over Jagtøyen. I stedet burde de nytta ut gammelveien lenger sørover mot sentrum, mener han og ser fram til at vegutbygginga blir ferdig.

Uenig med Frøseth

Ellers har Borten ei høne å plukke med miljøvernministeren.

- Jeg skal skrive et brev til Børge Brende. Han har en for ensidig kurs i å ta vare på naturen. Vi løser ikke problemene ved bare å frede og frede. Da gror kulturlandskapet igjen, og det skjer fort. Naturen må også brukes.

Men heller ikke eget parti slipper unna. Han er ikke enig med avtroppende fylkesordfører Arnt Frøseth, som ser for seg en fylkeskommune i Trøndelag.

- Et samla Trøndelag blir for stort. Dessuten har vi forskjellig lynne i nord og sør, mener Borten, som legger til at hvis kommunesammenslåinga skyter fart, kan fylkeskommunens tid også snart være over.

KAFFE: Mellom friske uttalelser og avislesing tar høvdingen på Ler seg tid til kaffe og Magnhilds vafler med syltetøy.