Faktisk var det kun tre niendeklasser i hele fylket som viste bedre ferdigheter.

Over to innledende runder, en før og en etter jul, samlet både 9B og 9D 70 poeng av maksimalt 80 oppnåelige. Det betyr to feil i og med at hvert riktig svar ga fem poeng.

- Hva er årsaken til at dere er så gode?

- Vi er gode til å samarbeide, og så har vi en god lærer, fastslår elevene til Karin Almåsbro i B-klassen.

- Kunne gjort det bedre

- Overrasket over de gode resultatene?

- Både ja og nei. Men i ettertid ser vi kanskje at vi kunne gjort det enda bedre. Men uansett; vi er fornøyd, sier elevene som skal feire med pizza etter vinterferien siste uka denne måneden.

Matte er et ok fag

- Matematikk er et av satsningsområdene til skolen. Men vi skulle gjerne jobbet enda mer med det. Tre skoletimer i uka er egentlig altfor lite, konstaterer Almåsbro.

Oppgavene i konkurransen omhandlet blant annet brøk, prosentregning, geometri og likninger.

- Det var litt utradisjonelle oppgaver som gjorde at vi måtte tenke litt annerledes enn det vi er vant til, forklarer elevene.

En niendeklasse ved Sverresborg skole ble den beste i Sør-Trøndelag, og går dermed videre til landsfinalen.

9D: Foran fra venstre: Lisbeth, Maria, Lena, Nina, Hilde, Tanja. Andre rekke fra venstre: Anniken, Marita, Jeanette, Tore, Marit, Mariann. Tredje rekke fra venstre: Torild Skog (klasseforstander og mattelærer), Hanne, Vibeke, Jonas, Martin K. Fjerde rekke fra venstre: Stefen, Erling, Vegard, Kim, Martin T, Long.