I en ti sider lang uttalelse om framtidig ungdomsskolestruktur hevder PP-tjenesten at fokus må settes på andre ting enn reiseavstander og bevaring av lokalmiljø når det skal debatteres morgendagens skole i Midtre Gauldal.

Fokus

- Diskusjonen kjennetegnes særlig ved emosjonelle innlegg om opplevelser av skoleskyss, om trivsel og tilhørighet, den politiske kampen for å opprettholde bosetningen og å bevare eksisterende samfunnsstrukturer, grunnverdier og kulturtrekk i lokalsamfunnene. Debatten er med på å utvikle motsetninger og toleransegrenser som skader mer enn det bygger, framholder Flagestad.

Argumentene

Strukturdebatten har i liten grad tatt opp i seg at skolevirksomhet er i støpeskjeen. Flagestad viser til at den pedagogiske reformen en er inne i, stiller nye krav til hele skolesamfunnet og skolesystemet.

Styringssignalene i skolen inviterer til rasjonaliseringsgevinster blant annet gjennom større ansvar for egen læring, individualisering av opplæringen, undervisning av fellestema for storgrupper på 40 til 60 elever og en utvidet bruk av undervisningsteknologi. Dette stiller igjen nye krav til omstilling av kompetanse i lærerpersonalet.

Les mer i torsdagsavisa.