Det kom som en idé for seks år siden. I morgen inviteres dugnadsgjengen med andre gjester til den offisielle åpningen av prosjektet Storvatnet på Lundamo.

Startet med prat

Storvatnet har i alle år vært et populært sted å ta turen til, ikke minst som et utgangspunkt for turer innover skog og mark. Utover 1990-årene begynte området å gro igjen med gress og andre vekster etter hvert som det ble stadig mindre vann. Vinteren for seks år siden møtte Sigurd Busklein tilfeldig en annen kar fra Lundamo, Ole Schult, og det ble snakk om nettopp det som holdt på å skje med Storvatnet.

- Idégrunnlaget startet med denne praten, sier Sigurd Busklein og forteller at det nokså snart ble satt i gang en sondering av interessen for å gjøre noe. Det ble innkalt til et møte med grunneiere og andre som ville bli berørt av et oppryddingsarbeid, og ingen hadde noen innvendinger. Heller tvert om. Privatpersoner, lag og organisasjoner på Lundamo stilte opp med en fantastisk dugnadsinnsats over flere år.

300.000 kroner i dugnad

I dag er det et fint og attraktivt område å søke til igjen, med eksempelvis gapahuk, badeområde, sti rundt vannet og hvileplasser hvor man kan sette seg ned og nyte skogsstillheten. Skoleklasser og barnehager er også interessert i å søke til Storvatnet nå for å bruke det til sin naturlærdom til ungene og brukes ofte til dette. Sigurd Busklein har vært en administrator for å tilrette dugnadsarbeidet og ikke minst skaffe til veie økonomiske midler.

- Dette har jo kostet, medgir Busklein og opplyser at den totale kostnaden ligger på rundt 600.000 kroner.

Han understreker at det heller ikke må glemmes at dugnadskostnadene er verdsatt til godt over 300.000 kroner, og at det er gitt tilskudd av eksempelvis NVE og lag og organisasjoner på Lundamo.

- Ja, det er faktisk privatpersoner som har gitt sine økonomiske bidrag, forteller Busklein og legger til at denne innsatsen og gløden har vært en inspirasjon for ham med sitt arbeid med dette. Det er fredag en høytidelig åpning med prolog skrevet og lest av Britt Inger Granmo Aune, og Sigurd Busklein understreker at alle ivrige dugnadsarbeidere fortjener en slik markering.

- Om noen ikke har bestemt seg, håper jeg de tar kontakt og melder seg på for å bli med på åpningen. Dette har de så fullt fortjent alle sammen, sier administrator for prosjektet, Sigurd Busklein.

Idag er Storvatnet fylt opp og fremstår som et attraktivt område å søke til igjen, med Skarven som et landemerke i bakgrunnen.