Det er styret og eierne som har begjært seg konkurs, etter flere år med vanskelig økonomi. Det er styreleder Manfred Raguse som har gått ut med denne meldinga. Begrunnelsen er stort likviditetsunderskudd. Raguse beklager på det sterkeste overfor kreditorer og lokalsamfunnet.

- Drifta av hotellet har i ulike perioder de siste åra ikke gitt overskudd. Eierne har skutt inn kapital for å dekke driftsunderskuddet. Dessverre har underskuddet og likviditetssituasjonen blitt av en slik størrelse at eierne ikke finner det forsvarlig å drive videre, skriver Manfred Raguse i ei pressemelding.

Dagens eiere overtok Støren Hotell i mai 2001. Tidligere eiere var Sparebank1 Midt-Norge og Midtre Gauldal kommune. Den daglige drifta har vært utført av ulike driftsselskaper, sist av Støren Hotell Eiendom AS, der Manfred Raguse har flertallet av aksjene.

Selskapet hadde ifølge bedriftsregisteret Proff ei omsetning i 2011 på 2,6 millioner kroner og et driftsresultat på 925.000 kroner. Året før var også driftsresultatet på samme nivå. Selskapet er registrert med eiendeler på 4,7 millioner kroner.