Sikring av Prestgårdsbakken og videreføring av ordningen «Hjem for en 50-lapp», er blant tiltakene politikerne i Midtre Gauldal sa ja til da kommunestyret vedtok ny trafikksikkerhetsplan for kommunen.

Også etablering av bussholdeplass og fartshumper ved Singsås skole står på planen for dette året.

Til neste år skal blant annet gatelys på Rognes, Singsås, Nyhuslia og Frøset prioriteres. Kommunestyret har også sagt at skoleelevene skal jobbe med prosjekt med fokus på trafikksikkerhet.