– Det er helt uforsvarlig å tillate kjøring på Kvålsbrua, og skadene er mer omfattende enn vi trodde, sier seksjonsleder Kjell Åge Lauritzen i Statens vegvesen.

Kvålsbrua ble stengt sist torsdag etter at en lastebil med et sorteringsanlegg på en henger, hadde så høy last at lasten gjorde skader på takoverbygg og sidestøtter.

Lauritzen har forståelse for at folk reagerer på at brua fortsatt er stengt, og ser ut til å bli stengt i mange dager eller uker framover. Foreløpig vet ikke vegvesenet hvor lenge brua blir stengt, og først på torsdag regner vegvesenet med å ha et overblikk. Da vil de ha klart hvor fort delene kan leveres, hvor dyr skadene blir og om det er mulig å få til midlertidig forsterkning av brua.

Men inntil videre vil vegvesenet ikke gå med på å åpne brua for lettere kjøretøy fordi undersøkelse av brua viser at skadene er så alvorlig at det medfører fare å kjøre over brua.

– Selv om publikum ikke ser noen aktivitet på brua, skjer det mye likevel. Dette er ei spesiell bru, og det er ikke bare å sete i gang å rive etter uhellet. Det er overliggende bærekonstruksjoner som er skadet, og en konsulent skal planlegge tiltakene og entreprenør engasjeres, sier Lauritzen.

Vegvesenet er klar over at trafikken har økt på fylkesveiene og i Kregnesbakkan. Både fylkesveg 695 (Bennavegen) og fylkesveg 672 (via Lundamo) har strekninger på over 12 kilometer med akseltrykkrestriksjoner.

– Vi har økt overvåking av trafikken, men jeg vil ikke si noe om det blir vektkontroller, sier Lauritzen.

Kvålsbrua ble skadet for noen år siden også, og Lauritzen sier at skadene da ikke var så alvorlige som de er nå.

Kvålsbrua er stengt med betongsperringer, og bare gående og syklister får slippe over.