- Det er greit å få kommunen på banen, sier Lars Arne Andreassen, leder i Hovin idrettslag. Kommentaren kommer etter at formannskapet enstemmig gikk inn for at kommunen skal bygge kunstgrasbanen.

Minikunstgrasbanen til 2,6 millioner kroner er blitt en prøvestein på om Melhus kommune skal være eier når idrettslagene skal bygge nye anlegg. Formannskapet har nå enstemmig anbefalt at kommunen står som eier av banen, og at kommunen betaler de 2,6 millionene banen koster. Beløpet skal finansieres ved at kommunen tar opp et lån på 0,7 millioner kroner, statlige spillemidler på 0,8 millioner, momskompensasjon på 0,5 millioner og at Hovin idrettslag bidrar med nesten 0,5 millioner.

Rådmannen skal forhandle fram en avtale med idrettslaget om drift og bruk av banen. I avtalen skal det framgå at idrettslaget er ansvarlig for bruk og årlig vedlikehold av banen.

Banebrytende

Det er første gang politikerne vedtar at kommunen skal stå som eier av et idrettsanlegg, og avgjørelsen skaper stor interesse hos andre idrettslag som har planer om nye anlegg. Kommunestyret skal 20.11 ta den endelige avgjørelsen.

Lars Arne Andreassen, leder i Hovin idrettslag, er godt fornøyd med formannskapets avgjørelse, og han mener at kommunen har vært passiv før.

Aktiv rolle

- Jeg synes kommunen skal ha en aktiv rolle. Det settes større og større krav til anleggene. Det er et lite paradoks når en ser hvordan det er i nabokommunen. Innen ski starter løypeprepareringa i Granåsen klokka 07, og Trondheim bydrift har folk og utstyr ute. Oppe i dalen kjemper vi oss fram, og alt går på frivillighet, sier Andreassen.

Les mer i Trønderbladets torsdagsutgave!

GLAD: Lars Arne Andreassen, leder i Hovin idrettslag, er godt fornøyd med formannskapets avgjørelse.
NY HVERDAG: Kunstgrasbane vil bli ett av tilbudene til fotballinteresserte barn på Hovin i løpet av kort tid. Foto: Bente S. Olsen