- I dag er det åtte heldagsplasser for lite. Hovin barnehage er minimalistisk bygd, og vi mangler spesialrom. Det har vært behov for utvidelse siden starten, sier styrer Cecilie Eide.

Trangt

Barnehagen har 22 barn, og er av ganske ny dato. Over lengre tid har ansatte og foreldre klaget overfor kommunen over at det er trangt i barnehagen. Det kan til tider være kaotisk i garderoben når barn skal bringes og hentes, og det er behov for spesielrom for å oppfylle rammeplaner. Eide peker også på at det skal legges opp til at de minste skal være i ei egen gruppe. Dessuten er det ventet at boligbygginga på Hovin vil ta seg opp.

Eide opplyser at det finnes penger til å utvide barnehagen fra den tida barnehagen ble bygd, og i tillegg er det håp om at de statlige midlene som gis for å oppfylle barnehagegarantien, kan bli videreført i 2008. I løpet av høsten skal melhuspolitikerne ta stilling til om det skal brukes penger på å utvide barnehagen.

Noen på vent

Ifølge en kartlegging Melhus kommune har gjort, er det nå ingen barn på venteliste i nedre Melhus, i Flå og på Hølonda. Derimot mangler det plasser på Lundamo, Hovin og Kvål.

MELD FRA: Styrer Cecilie Eide anbefaler folk å melde fra om det reelle behovet for barnehageplasser slik at tallgrunnlag kan legges fram. Særlig er barnehagen interessert i å vite hvor mange 2007-barn som er i vente.