Jubileet var inspirasjonen til at organist Randi Vik satte i gang planlegging av konserten. Den holdes 24. oktober, og får et bredt program. Sanger Leif Idar Skei og kantor Bjørn Vevang er bidragsytere, og i tillegg legges det opp til allsang. Når det gjelder allsangen, har Vik blant annet funnet fram til "Kirken den er et gammelt hus". Et naturlig valg føler Vik ut fra at et kirkejubileum skal feires.

- Vi er i gang med å planlegge repertoaret, og det blir noe sprekt, sier Skei.

Han vil ha fire-fem sanger sammen med kantoren, og de vil by på et stilistisk variert program.

- Jeg ønsker på orgel å ta for meg den musikalske utviklinga fra kirka var ny og fram til i dag, og det blir fra romantikken til dagens uttrykk. Moderne musikk er så mange sjangre. Det blir et typisk orgelrepertoar, og folk vil få høre kjente melodier, sier Vevang.

SAMARBEID: Kirkekonserten blir et samarbeid mellom sanger Leif Idar Skei, organist Randi Vik (tilrettelegger) og kantor Bjørn Vevang.