En klæbygg i 30-årene er for tiende gang tatt for kjøring uten førerkort, og denne gang har tingretten idømt ham fengselsstraff i 60 dager.

Sist han ble tatt, var i januar i Eidsvoll der han kjørte personbil i 102 km/t i en 80-sone, krysset heltrukken sperrelinje under forbikjøring og var altså uten førerkort. Dette skjedde mens han var i prøvetida etter å ha blitt dømt til betinget fengsel i 45 dager for grovt tyveri og tre tilfeller av kjøring uten førerkort. Denne dommen fikk han i Sunnmøre tingrett i fjor vår.

Da han møtte i Sør-Trøndelag tingrett, avla han uforbeholden tilståelse. Retten kom fram til at 60 dagers fengsel var passende straff. Mannen tok betenkningstid da dommen ble opplest.