Hauka villmarksbarnehage tror nye skolekretsgrenser i Hauka kan bety slutten for barnehagen.

– Hvis det skulle bli slik at barna blir spredt til tre forskjellige skoler, er det naturlig om noen av foreldrene i barnehagen vår ønsker at barna skal gå i barnehage sammen med de barna de skal begynne på skole med, skriver Eli Heggvold i Hauka villmarksbarnehage i et brev til kommunen.

Vil flytte ungene til ny barnehage

Midtre Gauldal kommune la i høst en sak om justering av skolekretsgrenser ut på høring. Saken om grense-justering kom opp på bakgrunn av nedleggingen av Hauka skole, og folk i Hauka har reagert kraftig på at ungene kan bli sendt på tre forskjellige skoler. Eli Heggvold i Hauka villmarksbarnehage mener at nye grenser også vil berøre bygdas barnehage, og tror forslaget kommer opp fordi utgiftene til skoleskyss har blitt for store etter skolenedleggingen der alle ungene nå kjøres fra Hauka til Soknedal. Heggvold mener barnehagen risikerer at mange foreldre tar barna sine ut av bygdas barnehage og flytter dem til barnehagene i Soknedal, Budal og Støren.

– Nok skade er gjort

Barnehagen har i dag 14 barn i alderen ett til fem år, og Heggvold tror det vil bli en utfordring for kommunen om barnehagen skulle bli så lidende at den må avvikles. Flere av de andre barnehagene i kommunen er fulle, og det vil bli vanskelig å få plassert alle barna i andre barnehager, mener hun.

– Vi kan ikke se noen gode argumenter for å støtte opp om dette forslaget, og håper med hele vårt hjerte at det ikke får gjennomslag. Nok skade er gjort med nedleggelsen av skolen, la nå barna våre få litt rotfeste og samhørighet ved å få gå i bygdas barnehage og fortsette sammen i skolen, mener Eli Heggvold.

Fristen for å komme med uttalelser i saken er utsatt til 16. november, og saken vil bli behandlet av kommunestyret.