Innføring av eiendomsskatt i Melhus kan gi kommunekassen 12-19 millioner kroner årlig.

Melhuspolitikerne har bedt administrasjonen utrede ulike inntektsmuligheter for å skaffe penger til skole og eldreomsorg, og Geoservice har utført beregninger som viser at kommunen kan få inn fra 12 til 19 millioner kroner på å skattelegge boliger, fritidsboliger, garasjer, uthus samt næringsliv.

Det laveste beløpet er basert på at bygningene får lav takst, og det er brukt en million kroner som verdi på et bolighus. Bruker en høyeste takst som gir 19 millioner kroner årlig, skal det brukes 1,5 millioner kroner for en enebolig. Geoservice har lagt til grunn at det gis et bunnfradrag på 250.000 kroner, og at det gis fritak for en del boliger som gårdsbruk, offentlige bygninger, idrettsanlegg og historiske bygninger.

Kan økes mye

Det første året med eiendomsskatt kan kommunen bare beregne to promille av taksten, men så kan skatten økes helt opp til sju promille. Brukes sju promille, blir inntekta fra 42 til 65 millioner kroner årlig.

Eiendomsskatt er ett av flere tiltak som er vurdert i inntektsutredninga som legges fram for formannskapet på tirsdag.

De andre momentene er salg av aksjer i TrønderEnergi, salg av kommunale bygninger og innsparinger i drifta.

Kraftaksjer

Salg av kraftaksjer, i dette tilfellet b-aksjer etter forslag fra rådmannen, kan innbringe 375 millioner kroner. Da går kommunen glipp av ei årlig avkastning på 11 millioner kroner. De 375 millionene kan enten brukes til investeringer, nedbetaling på gjeld eller langsiktig plassering. På kort sikt mener rådmannen det er best å nedbetale gjeld fordi det gir mindre utgifter i driftsbudsjettene, men på lang sikt vil det lønne seg med pengeplassering, mener rådmannen. Melhus kommune har ei gjeld på over 800 millioner kroner.

Salg av kommunale eiendommer mener rådmannen vil ha lite for seg, og mener at kommunen heller burde kjøpe flere eiendommer enn å selge.

Innsparinger

Virksomhetene er blitt spurt om de kan spare inn på drifta, og de svarer til rådmannen at det vil gå utover antall ansatte ettersom mesteparten av utgiftene er til lønn. Skolene synes det er vanskelig å kutte enda mer fordi vikarbudsjettet er knapt nok fra før. Helsesektoren ser heller ikke hvor de kan hente ut mer. Teknisk drift antyder at det er mulig å vente med brøyting til snødybden er 15 centimeter framfor 10 centimeter, men at det da vil komme flere klager. Mindre strøing og sjeldnere reparasjon av gatelys kan også være en innsparingsmulighet ifølge teknisk drift.

Rådmannen har også sett på om det er mulig å øke kommunale andeler, og det viser seg at Melhus allerede i dag tar seg bedre betalt for en del kommunale tjenester enn nærliggende kommuner gjør. Rådmannen peker på at det kan være mulig å øke betalinga for for eksempel SFO, men da vil trolig bruken av SFO gå ned.