Melhus kommunestyre har enstemmig vedtatt å bruke 0,75 årsverk som sitt tilskudd til et aktivt oppsøkende behandlingsteam.

Teamet er et samarbeidsprosjekt mellom Melhus, Trondheim og Klæbu. Helsedirektoratet har bevilget 2,5 millioner kroner til et slikt team.

Det er tenkt brukt til personer med alvorlige psykiske lidelser, og er spesielt beregnet på personer over 18 år som har hjelpebehov på grunn av psykiske lidelser og rus. Teamet skal oppsøke brukerne der de er som hjemme, i parker, på skole, jobb eller andre steder.