Fikk saftig bot for høy fart og kryssing av sperrelinje