Thams Holding AS har inngått en avtale med familien Svinsås om å investere i Svinsås Auto AS. Investeringen skjer dels gjennom aksjekjøp og dels gjennom emisjon (økt aksjekapital). Totalt gir dette Thams Holding en eierandel i selskapet på 33,95 prosent..

Emisjonen styrker egenkapitalen i Svinsås Auto med 2,9 millioner kroner.

Svinsås Auto AS med hovedkontor på Løkken Verk er et bilforhandlerkonsern med lang historie. Konsernet består av Svinsås Auto AS som har salgsavdeling og verksted på Løkken og Orkanger, Svinsås Auto Støren AS som har verksted på Støren, samt Svinsås Auto Melhus AS som har salgsavdeling og verksted på Melhus.

Konsernet har i dag av 43 ansatte og omsetter i 2008 for cirka 130 millioner kroner. Konsernet er forhandler av Mitsubishi og Suzuki.

Thams Holding AS er et heleid datterselskap av Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Comm. AS. Thams Holding AS utvikler selskaper gjennom tilførsel av kapital og kompetanse. Selskapet vil, gjennom investeringen og et aktivt eierskap sammen med familien Svinsås, bidra til videreutvikling av Svinsås Auto AS som en betydelig regional aktør i bilbransjen.