Kåre Denholm fra Klæbu sitter sentralt i aksjonsgruppa. Han kan fortelle om en miljøbombe i Mesta-regi.

På Heimdal

¿Suppa¿ de tok prøver av 14. juli i år, er blitt undersøkt ved SINTEF, som har utført en kjemisk analyse som Kåre Denholm mener viser miljøkriminalitet i stort omfang. Mellom annet er mengden av olje 150 ganger større enn lovlige utslipp i Nordsjøen. Det er også funnet betydelige mengder klorider, natrium og magnesium. Den originale analyserapporten foreligger ved SINTEF, påpeker Denholm.

Han viser til at vanngraven er et motbydelig syn og at skogen rundt bærer alle tegn på fremskreden skade av forurensingen. En rapport med resultatet av vannprøvene fra vanngraven vil bli oversendt fylkesmannens miljøvernavdeling.

¿ Alt i orden, sier Mesta

At det er overløp og en bekk fra diket som renner uhindret ut i naturen, nekter for øvrig Håven på er tilfelle.

FORURENSING:Dette diket er tilgriset av olje, og er tatt prøver av.