Singsås stasjon ble åpnet i 1876, og ligger ved Rørosbanen som ble helt ferdig året etter.

Siden bygget er så gammelt, er det fredet. Det samme er plattformgodshuset som ligger like ved hovedbygninga, den hellelagte perrongen og restene av stasjonshagen. På 1800-tallet ble det lagt vekt på at jernbanestasjonene skulle være staselige bygg med hage.

Rørosbanen ble bygd mellom Hamar og Støren i perioden 1862-1877. Størenbanen ble for øvrig åpnet i 1864, og feirer i år 150-årsjubileum. Det skjer 16. august med et eget jubileumstog mellom Trondheim og Støren.