Prosjektleder Nils Moen i Jernbaneverket beklager at det ikke er vilje i fylkeskommunen til å endre status på hele eller deler av den private vegen mellom kommunalveg i Krogstadgrenda på Hovin og Hage bru i Midtre Gauldal. Hadde Melhus kommune hatt midler, kunne de to farlige tunnelene blitt sprengt bort og vegen gjort ordentlig farbar for trailere.

Med status som offentlig veg og avlastningveg for E6, kunne hele denne skumle strekningen forbi Krogstasanden blitt utbedret.

Viktigst først

I år eksisterer det ifølge Moen ikke midler til utbedringen, som tidligst derfor kan bli utført i 2005. Da er det snakk om å sprenge vekk en fjellnabbe på mange tusen kubikk, slik at vegen kan legges på innsiden av jernbanelinja forbi Industrimek AS. Der etableres en snuplass for trailere. Dermed er aktuell tungtransport til Industrimek sikret bedre vegforhold, særlig da om tunnelene er borte. Fra Industrimek og videre mot Hage bru vil vegen forbli som i dag. Det vil si en privat og farlig vegstubb på noen hundre meter med en jernbanekryssing.

- Vi synes ikke det hadde vært urimelig om hele denne vegen hadde blitt omdefinert til offentlig veg. Behovet for avlastningsveg for E6 er betydelig, og trafikkforholda generelt er av en karakter som tilsier at noen tar ansvar, sier Nils Moen. Foreløpig må han bare ¿vrenge lommeboka¿ uten å finne kronene som skal til for den mest nødvendige utbedringa av vegen.

Vekk med fjellet: Hele denne bergnabben må sprenges vekk, slik at vegen kan legges på innsiden av jernbanen fram til Industrimek AS. Dermed kan den usikrede jernbaneovergangen stenges for godt, og det er et faremoment mindre på vegen forbi Krogstadsanden på Hovin.