- Stor sannsynlighet: 400 personer forsvinner med Norsk Kylling

foto