Smittede var på jobb i helsetjenesten og har tilknytning til oppvekstsenter