- Viktig å markedsføre denne høringen i Midtre Gauldal