– Naturmangfoldsloven er ei bombe i det norske samfunn, som kan brukes til hva som helst blant miljøayatollaene, sier han, etter sist ukes miljødebatt i Melhus.

Senterpartipolitikeren leder Flå sameie, hvor flertallet ønsker å la Trønder-Energi sette opp ei prøvemast for å sjekke vindforholdene i Flåmarka.

Debattmøte

Under Naturvernforbundets åpne debattmøte i Melhus, var ikke alle like glade for det. Astrid Grendstad, som bor på grensa mellom de berørte kommunene Melhus og Klæbu, var blant dem som tok til orde mot vindmølleplanene. Hun henviste til rødlistede arter i området.

Naturvernforbundet er ikke prinsipielt imot vindkraft, men hevder det generelt er en lite lønnsom kraftproduksjon, som forutsetter store subsidier.

– Vi har ikke gjort oss opp noen mening om Brung- og Flåmarka fordi vi ikke kjenner planene. Men i Fylkesdelsplanen heter det at slike parker skal legges til kysten, sier Steinar Nygaard, som leder organisasjonen i Sør-Trøndelag.

Gjenstår 5-8 år

Borten skulle gjerne sett at prøvemasta kunne settes opp raskt.

– Men Fylkesmannen har kommet med innvendinger. Blir det flere så går tida. Nå blir den trolig ikke satt opp før til våren. Og det er ei enkel mast. Så må man søke konsesjon. Og så blir det konsekvensutredning. Det gjenstår enda 5-8 år hvis prosjektet før prosjektet kan realiseres. Hvis det blir realisert, sier Borten.

Nytt forslag

Jon Røstum foreslo på møtet å løfte saken opp politisk, og arbeide for vindmøllepark i forbindelse med Lundamo bruk, hvor han hevder mye av nødvendig infrastruktur i form av vei og kraftlinjer alt finnes.

– Melhus kommune er grunneier, og kunne gjort gode penger på det, ifølge Røstum.

Borten hadde ikke hørt det forslaget før.

Øynene som ser

– Det er typisk at folk ønsker vindmøllene et annet sted enn der de selv synes det er skjemmende, sier han.

Om de er monstermøller eller estetiske, kommer an på øynene som ser, hevder Borten.

– Det farer nesten ikke folk utpå der. Bymarka er et verdifullt område, og der går det veier på kryss og tvers. Sånn kan det være i Flåmarka og.

PS: Miljøvernminister Erik Solheim omtalte Naturmangfoldloven som den viktigste loven om natur som noen gang er lagt fram i Norge, da den kom i 2009.

Lars Borten (til høyre) og Flå sameie er positive til vindmøller i Flåmarka. Jon Røstum (til venstre) har tatt til orde for et annet alternativ.