Like etter klokka 12 i formiddag testet Sivilforsvaret varslingsanlegget på Melhus og en rekke andre steder i landet. Av hjemmesiden framgår det at dagens sirene var en ordinær test som gjennomføres hvert halvår. Om alvoret skulle være ute vil sirenen etterfølges av informasjon på NRK radio.