Vinneren formidler et sterkt ønske som politikere lover å gjøre noe med