Jan Kåres Bil i Melhus sentrum fikk tre uker på seg på å fjerne seg fra Melhus sentrum ifølge et brev som Melhus kommune sendte ut. Brevet fikk innehaver Jan Kåre Lillebudal etter at en politiker reiste spørsmålet om forretningas brakke var estetisk riktig. Rådmannen oppdaget at dispensasjonssaken var gått ut for nesten åtte år siden, og ga Lillebudal beskjed om at dersom han ikke fjernet virksomheten innen tre uker, ville det medføre bøter.

Reaksjon

- Vi reagerer på måten Melhus kommune har handlet på. Her er en det ovenfra ned-holdning, sier Hans Petter Øien Kvam, leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Melhus (NiT).

Øien Kvam sier at det er kritikkverdig av Lillebudal ikke å ha dispensasjonen på plass, men at kommunen i stedet for et brev, kunne ha ringt eller stukket innom Jan Kåres Bil for å drøfte saken. Bilforretninga ligger et langt steinkast fra rådhuset.

- Det er viktig for oss å verne om dem som er i Melhus, og næringsforeningen har ellers god dialog med kommunen. Det er tøft nok å drive slik Lillebudal gjør, sier Øien Kvam.

Øien Kvam mener det som har skjedd, ikke er en kommune som Melhus verdig.

Kan få annen tomt

- Lillebudal må på sikt finne seg i å fllytte fordi tomta kan bli brukt til noe annet. Næringsforeningen er i gang med å finne alternative løsninger. Kommunen sier at de ikke har tomt, men det finnes privatpersoner og investorer som kan hjelpe til. Næringsforeningen har allerede vært i dialog med et par stykker, sier Øien Kvam.

Innehaver Jan Kåre Lillebudal forteller at han har fått mange sympatierklæringer fra folk etter at Trønderbladet tirsdag skrev om at Jan Kåres Bil kan bli kastet ut fra Melhus sentrum. Lillebudal er i gang med å få overlevert en klage til Melhus kommune.

Les også: bilforhandler fikk sjokk etter brev fra kommunen

Hans Petter Øien Kvam