Etter ledningsbruddet som tørrla hele Støren tirsdag, er vannet tilbake.

På Frøset var vannet tilbake relativt tidlig, men lenger nede tok det lengre tid. For de som var mest uheldig, gikk nok mesteparten av tirsdagen uten vann, rapporteres det fra servicetorget.

Den eneste bedriften som skal ha fått problemer på grunn av vannmangelen var Norsk Kylling, som ifølge kommunen måtte avlyse flere runder med slakting. På Midtre Gauldal sykehjem ble det levert vanntanker, slik at driften kunne fortsette noenlunde normalt.

Ifølge kommunens internettsider er det nå helt trygt å drikke vannet.

Et kort opphold i vanntilførselen på grunn av den planlagte tilkoblingen på Frøset var annonsert, men pausen ble altså mye lenger enn planlagt. Påkoblingen på Frøset ble gjort rundt klokken seks tirsdag morgen, og like etter gikk det hull på ledningen som førte til full stopp i vanntilførselen på Støren. Hullet lå lenger oppe i Frøsetmarka, i en gammel vannledning.

Les også: Hele Støren uten vann