- Jeg har ikke foreslått noe som helst. Men jeg har forsøkt overfor politikerne å synliggjøre at valget står mellom to onder når vi skal spare penger i denne sektoren; enten kutte flatt, altså kutt i alle skolene i kommunen, eller at elevene ved Jåren-Råbygda flyttes til Venn skole i 2006. Personlig er jeg mest bekymret om det første skjer. Da vil alle skolene i Skaun få en mindre lærertetthet. Ved å flytte bare noen få elever til en annen skole, vil det gå utover færre i den store sammenhengen, sier assisterende rådmann, Geir Evjen.

I mandagens formannskapsmøte gikk politikerne imot nedlegging av Jåren-Råbygda skole som i dag har 49 elever. Innstillinga i denne saken er ennå ikke klar, men Evjen sier at signaler fra politikerne trolig resulterer i et flatt kutt i kommunens skoleverk.

En flytting av elever fra Jåren-Råbyga til Venn skole vil gi en innsparing på én million kroner.

Les mer i papirutgaven torsdag 1. desember