Er denne skolevegen farlig? Ja, mener mamma Vibeke Tolnes Olsen på Kvernberget som nekter å la sin datter gå til Buvik skole. Nei, mener Skaun kommune som nekter å innvilge skoleskyss.

Og der står striden om 4.klassingen skal slippe å gå de 2,5 kilometerne til skolen og hjem igjen.

Mamma Vibeke, som 12. juni i fjor søkte om skoleskyss for lille Lene, beskriver skolevegen på følgende måte: - Den er bratt, med en stigning på ti prosent. Den er smal og ganske svingete, og på vinteren er den ekstra smal på grunn av snøen. Bakkene er ofte glatte på denne årstiden. Det mangler gatebelysning, og det mangler rekkverk langs de bratteste delene av veien. I tillegg har veien gjennomkjøring til Melhus som innebærer en god del trafikk, samt at brøytebiler og traktorer ferdes her oppe. Det er heller ikke sjelden at vi møter elg på strekningen.

Befaring en fin sommerdag

Kort oppsummert fikk hun fra Skaun kommune avslag på sin søknad. Representanter fra kommunen, vegvesenet og lensmannskontoret var på befaring på den aktuelle vegen en fin august-dag i fjor. Der konstaterte gruppen at "Lene ikke har noen enkel skoleveg, men kan likevel ikke bedømme den til å være særlig farlig eller vanskelig. At det finnes elg i området, kan heller ikke vektlegges. Alt i alt kan ikke gruppen se at vegens tilstand innebærer noen fare utenom det vanlige for elevene".

- Poenget mitt er ikke at Lene skal ha gratis skyss. Jeg skal selvfølgelig betale et månedskort på lik linje med andre som har skoleskyss og som bor mindre enn fire kilometer fra skolen, forklarer Vibeke Tolnes Olsen, som umiddelbart klaget på vedtaket.

Håper på politikere

I klagebrevet understreket hun på nytt alle faremomentene med vegen og avslutter med: "Ville du latt din egen unge gått denne vegen for å komme på skolen?"

Men kommunen står fortsatt på sitt, og søknaden innvilges derfor ikke. Deretter ble søknaden/klagen oversendt fylkesmannen, som i likhet med Skaun kommune ikke gir Buvik-kvinnen medhold.

- Alt jeg ber om er at de seriøst vurderer saken på nytt. Er den vurdert godt nok? Har de innhentet alle opplysningene de trenger? Vet de hvordan det er her på vinteren når en liten jente med en tung ryggsekk skal gå ned og opp en glatt, uoversiktlig veg, i mørket på morgenen, og med fare for elg på strekningen? Jeg håper noen politikere kan ta tak i saken og vurdere den. Systemet med skolekjøring skal tross alt ivareta sikkerheten hos ungene, og som foreldre er vi veldig bekymret, sukker hun oppgitt.

PS! Kommende skoleår vil også familiens yngste datter begynne i 2.klasse, og da oppstår problemet også for henne. Mens barna går i 1.klasse har de krav på sikringsskyss.

Forstår ikke avslaget

- Personlig støtter jeg Vibeke Tolnes Olsen fullt ut, og jeg kan ikke forstå avslaget.

Det sier nestleder i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Buvik skole, Ole Kristian Vik. Buvikingen har selv erfart problemer med skolevegen og sin yngste datter.

- Ikke aktuelt å la Endre gå til skolen

Siv Løvseth er nabo til Vibeke Tolnes Olsen. Hun har en gutt som blir to år i desember. Og om få år skal også han begynne på skolen.

- Det er ikke aktuelt å la Endre gå til skolen. Jeg har vært hjemme ett år med ungen, og har selv sett hvilken form for trafikk som ferdes her oppe. Jeg støtter absolutt Vibeke i kampen for å få skoleskyss herfra og ned til Buvik skole, fastslår hun.

BEKYMRET: Vibeke Tolnes Olsen (t.h.) kjemper for at datteren Lene som skal begynne i 5.klasse neste skoleår skal få tilbud om skoleskyss. Kommunen nekter imidlertid for at vegen fra Kvernberget og ned til Buvik skole er farlig. Siv Løvseth er nabo til Vibeke Tolnes Olsen. Om noen år skal Endre (1 1/2) begynne på skolen. Det blir ikke aktuelt å la ham gå til skolen, sier mora.. Privat foto