- En fin ønskeliste, sa fotballkretsens daglige leder, og skottet opp på oversikten over planlagte kunstgressanlegg. - Glem det. Disse banene vil aldri bli bygget.

Stig Eriksen burde kanskje ikke sagt det. Men klarte ikke å la være, da fotballederne i Gauldalen og omegn var samlet til sonemøte på Støren hotell mandag kveld.

Setter ned foten

- Jeg er ikke politiker, så jeg kan si det jeg mener. Alle signaler om spillemidler sier at det blir færre av dem, og fotballen kommer til å bli voldsomt utfordret. Om noen år vil kretsen komme til å måtte sette foten ned for en del prosjekter, spådde Eriksen.

- Vi er ikke kommet dit enda, men jeg tror det vil skje. Det er ikke realistisk å tro at hver klubb som ønsker det kan få bygget kunstgressanlegg. De fleste av anleggene på oversikten vil ikke se dagens lys, i alle fall ikke på de første ti årene, hevdet han, og nøyde seg ikke med det.

Ikke godt nok

Eriksen mener det må prioriteres, og at klubbene i Melhus kommune bør samle seg om ett anlegg. På Melhus.

- Melhus er utviklingsklubben vår i sonen, og har ikke mulighet til å gjøre en god nok jobb sånn som forholdene er i dag. Det må bygges en ellever kunstgressbane på Melhus, fastslo kretsens daglige leder.

Hvorpå Hovins representant betimelig påpekte:

- Paradokset er at Melhus er blant de få klubbene som ikke har noen anleggssøknad inne.

- Vi står først i køen

I Midtre Gauldal har fire klubber fått til det som Melhus-klubbene ikke ønsker eller greier: Å enes om ett anlegg.

- Det er Midtre Gauldals tur nå. Vi har knapt nok en idrettshall å trene i. Sokna har 13 lag i serien, og har fått tildelt to ganger halvannen times treningstid i hall per uke, sier fotballeder Else Grete Vagnild i Sokna.

Kommunen er med

Hun synes samarbeidssøknaden som Budal, Singsås, Støren og Sokna har kommet fram til om bygging av kunstgressbane på Støren er en god start.

Det synes Midtre Gauldal kommune også. Formannskapet gikk tidligere i høst inn for å godkjenne at grusbanen på Støren idrettspark skal ombygges til kunstgressbane, og at kommunen tar på seg driftsansvar for ny kunstgressbane under forutsetning av at utgiftene skal dekkes ved baneleie.

SPÅDOM: - Om noen år vil kretsen komme til å måtte sette foten ned for en del prosjekter, spådde Stig Eriksen.