Partiene mente at det var uheldig at konsulenten så ut til å være valgt før valget skulle skje, og ville derfor stanse undersøkelsen. Arbeidsmiljøundersøkelsen skal gjøres i avdeling Arealforvaltning i Melhus kommune. Der har det vært en del turbulens rundt blant annet ansettelser.

I administrasjonsutvalgets møte satte Aud H. Kvalvik (SV) på vegne av SV, Sp, H og Frp et forslag der det ble beklaget hvordan valg av konsulent skjedde.

- Administrasjonsutvalget mener at intensjonene i vedtaket i utvalget fra den 24. juni var klar; valg av ekstern konsulent av ekstern konsulent skal skje i samråd med arbeidstakerorganisasjonene. Når rådmann velger å bringe 1 – en konsulent inn i møtet den 30.07.08, der beslutningen om valg av konsulent skal fattes, mener vi at utvalget er begrenset. Dette beklager vi, heter det i forslaget.

I utvalgsmøtet satte leder Hallgeir Solberg (KrF) fram forslag om at utvalget skal opprettholde vedtaket fra møtet 24. juni, og dette ble vedtatt med sju mot fire stemmer. Dermed falt Kvalviks forslag.

Ifølge referatet ble saken behandlet i lukket møte.