Ingen, heller ikke risikogruppene, får innkalling til vaksinering mot svineinfluensa.

Det opplyser virksomhetsleder Arne Løvset i beredskapsgruppa i Melhus kommune.

- Risikogruppene må selv ta kontakt. Gravide i andre eller tredje trimester tar kontakt med helsestasjonen, mens resten tar kontakt med sitt lokale legesenter, sier Løvset.

Løvset sier at det kan ha forekommet at fastleger har gitt beskjed til pasienter i risikogruppa om at vaksinen er kommet.

- Legesentrene agerer på egen hånd, sier Løvset som understreker at kommunen ikke har råderett over legene.

1000 vaksinedoser kom til Melhus kommune før helga, og Løvset sier at disse er fordelt bortsett fra noen doser som kommunen beholdt selv for å vaksinere helsepersonell og eldre på sykehjem. Dessuten har rådmannen bedt ledergruppa i administrasjonen om å ta vaksina, noe de gjorde på mandag.