To gamle, røde Volvo og en svart Audi grisekjørte i Skaun sentrum onsdag kveld. Barn som oppholdt seg i sentrum, ble ifølge personen som ringte inn til politiet, livredde og dro hjem. Dette ble meldt ifra til politiet klokka 19.56 onsdag kveld.

Ikke verre i SkaunKjøretøyene ble ikke stanset av politiet, de hadde ikke registreringsnummer på bilene.

Også påskeaften fikk politiet inn melding om det de karakteriserte som grasal kjøring ved kirka i Skaun. Da rykket de ut, men det var tomt for biler da de kom på stedet. Operasjonsleder ved Sør-Trøndelag politidistrikt vil ikke si at det er et større problem med grisekjøring i Skaun enn andre steder i Trøndelag.

- Det er noe som kan dukke opp i perioder. Det er alltids noen som finner det spennende å grisekjøre. Det fordeler seg jevnt over hele distriktet, sier operasjonsleder.

Folk melder ifraHan sier at folk ofte er behjelpelige med å melde ifra om uvettig og farlig kjøring. Ofte har de også notert registreringsnummer og biltype.

- Vi får inn meldinger om det fra hele distriktet. Det er vi glade for, sier politiet.

Føreren kan bli strafferettslig forfulgt dersom melderen anmelder kjøringen til politiet. Politiet kan også oppsøke vedkommende dersom de får registreringsnummeret.

Selv om det ofte er vanskelig å ta førerne idet de faktisk utøver fartssynden, retter operasjonslederen en advarende pekefinger mot de som måtte føle seg truet:

- Holder de på lenge nok, så blir de tatt.