Melhus

Melhus kommune har registrert 55 smittetilfeller for covid-19 i uka før påske og 17 smittetilfeller i løpet av påska. Tallene er basert på innmeldte positive tester. Det har vært både positive PCR-tester og positive selvtester. Over 6100 smittetilfeller for covid-19 er registrert i Melhus i koronatiden.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Marthe Eid i Melhus kommune vil kommunen slutte å telle opp positive selvtester, og kommunen viser til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Ifølge de nye retningslinjene trenger en ikke lenger å teste seg ved mistanke om covid-19, og det er ikke lenger verken krav om eller en anbefaling om å holde seg hjemme i fire dager om en er syk. Men rådet er fortsatt å være hjemme om en har fått nyoppståtte luftveissymptomer.

Midtre Gauldal

I Midtre Gauldal har det gjennom påska blitt registrert flere smittetilfeller for covid-19, og kommunen nevner at det ble registrert ett smittetilfelle 11. april og to 15. april. Samtidig opplyser Kristin Myklevoll som er folkehelse- og SLT-koordinator/frisklivsveileder at kommunen ikke sitter på tall som er verdt å gi ut til Trønderbladet.

– Først ble sida vår endret, folk fant ikke hvor de skulle registrere seg, da falt tallene dramatisk over natta. Og nå har myndighetene sagt at folk ikke trenger registrere seg, å gi ut tall da gir et totalt feil bilde, opplyser Myklevoll i en e-post som kommunikasjonsrådgiver Tore Volden har videresendt til Trønderbladet.

Midtre Gauldal tilbyr PCR-testing på onsdager.

– Hvis de finner hvor på hjemmesida de kan registrere seg, vanskelig det også, opplyser Myklevoll.

Tidligere har Midtre Gauldal kommune opplyst at over 2300 av innbyggerne er blitt smittet av covid-19 i løpet av koronatiden.