Norsk Kylling må stenge ned flere avdelinger etter smitteutbrudd

foto