Avviser at rettsforlik gir økonomisk smell: – Det har versert rykter